Eredmények

A projekt eredményei

Összesen 15 pályázatot nyújtottak be a hallgatók. Az elbírálás, és a pályázókkal közösen végzett mérlegelés eredményeként hét szerződés született, melyből eddig öt vállalkozás alakult meg.

 

Két licencia szerződéssel átadott formatervezési mintaoltalom hasznosult, melyet a Nyugat-magyarországi Egyetem adott át a vállalkozásoknak.

 

Két védjegy, négy formatervezési mintaoltalmi bejelentés, két doktori disszertáció született meg, melyek az UNI-SPIN Mentorpogramhoz kapcsolódnak.

 

A cégek napi tevékenységének támogatására kialakításra került egy inkubátorterem
„1 asztal – 1 munkahely” típusú elrendezéssel.

 

A három év során harmincnál is több megszervezett közös és egyéni mentorprogram segítette a vállalkozások megalakuását, fejlődését, és még több
egyéni tanácsadást nyújtottak a program mentorai.

 

Szoros kapcsolat alakult ki a Sopron Holding Zrt. által kezelt Soproni Innovációs Mentorprogram résztvevőivel, akik hasonlóan induló vállalkozásként tevékenykednek.

 

Az UNI-SPIN Mentorprogram gazdasági eredményességét igazolják a megalakult vállalkozások, a kezdő vállalkozások egymásrautaltságában kialakult együttműködések, a tevékenységük eredményeképpen megtermelt gazdasági haszon, az általuk befizetett adó, és foglalkoztatott személyek száma.