A projekt célja

Az UNI_SPIN Mentorprogram a Soproni Felsőoktatási Alapítvány (SFA) és a

NYME-ERFARET Nonprofit Kft. (ERFARET) konzorciumi együttműködésével, a Nemzeti Innovációs Hivatal (NIH) támogatásával az UNI_SPIN K-Baross-ND07-INRG2-2009 azonosítószámú pályázat keretében valósul meg.

 

A Nyugat-magyarországi Egyetem kutatási eredményeinek hasznosítására irányuló UNI_SPIN program célja, hogy támogassa az egyetemi kutatási eredmények innovatív vállalkozási keretek közötti hasznosítását, biztosítsa a vállalkozás alapításhoz és működtetéshez szükséges infrastruktúrát, tudást, humánerőforrást és szakmai támogató intézményi hátteret.

 

A mentorprogram egy eszköz arra, hogy mind az oktatók, mind a hallgatók figyelmét ráirányítsa a kutatási eredmények vállalkozói hasznosítására, a tudásalapú vállalkozások sikeres menedzseléséhez szükséges tudás megszerzése. A kutatások üzleti szemléletű megközelítése révén, szorosabbá válik a hallgatók, kutatók, oktatók és gazdasági szféra szereplői közötti kapcsolat, nő a kutatási eredményének hasznosulása.

 

Feladatunk, hogy az egyetemi környezetben a vállalkozói kultúra ismertebbé, népszerűbbé váljon, segítse az oktatás életszerűbbé tételét, a technológiai transzfer, a szellemi tulajdonvédelemmel kapcsolatos ismeretek általánosan elterjedtté váljanak, ezáltal a kutatók gazdasági szemlélettel rendelkezzenek. A létrehozott tudásalapú innovatív vállalkozások hosszútávon nyereségesen tudnak működni, munkahelyeket teremtenek. A projekt további célja, hogy az oktatói-, hallgatói teamek együttműködése erősödjön, kapcsolódjanak a helyi, hazai és nemzetközi kutatási teamekhez és a gazdasági szférához. Az UNI_SPIN Mentorprogram elsősorban a Nyugat-magyarországi Egyetem erdőmérnöki, faipari, közgazdász, művész, informatikus, pedagógus szakos kutatói és hallgatói számára kerül meghirdetésre, de amennyiben az egyetem környezetéből nem érkezik elegendő pályázat, másodlagos prioritással a program befogad Sopron város gazdasági környezetében megvalósuló és az egyetemi kutatásokhoz kapcsolódó további pályázatokat is.

 

A programban a résztvevők segítséget kapnak a vállalkozói ismeretek elméleti és gyakorlati elsajátítására, mint cégalapítás, bankszámlavezetés, könyvelési-, adózási-, szellemi tulajdonvédelmi-, jogi-, marketing- és honlap készítéssel kapcsolatos kérdések. Az alapított cégek működtetésével összefüggő adminisztrációs feladatok a résztvevők kötelessége. A mentorált vállalkozások a gyakorlatban tanulják meg, hogyan kell vállalkozást alapítani, nyereségesen, üzemszerűen működtetni. Ily módon az UNI_SPIN Mentorprogram vállalkozási inkubátorként működik. A támogatás másfél éves időtartama alatt irodai és titkársági, valamit a mentorálási szolgáltatásokat a létrehozott cégek térítésmentesen vehetik igénybe.